3eLifes Network - Đăng ký

Basic

150.000 ₫ /tháng

Phù hợp cho web blog, tin tức, giới thiệu... 


 • 420.000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1.620.000₫, thanh toán mỗi năm
 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 512
 • DUNG LƯỢNG: 10GB SSD
 • BĂNG THÔNG: 0.5TB
 • IP4: 1
 • IP6: 1
 • Hỗ trợ SSL (https)
 • Hỗ trợ tên miền riêng

Medium

250.000 ₫ /tháng

Phù hợp làm web tin tức, shop sản phẩm 


 • 700.000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2.700.000₫, thanh toán mỗi năm
 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 1GB
 • DUNG LƯỢNG: 25GB SSD
 • BĂNG THÔNG: 1TB
 • IP4: 1
 • IP6: 1
 • Hỗ trợ SSL (https)
 • Hỗ trợ tên miền riêng

Premium

550.000 ₫ /tháng

Phù hợp Web tin tức + shop, tiếp thị liên kết 


 • 1.600.000₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 5.900.000₫, thanh toán mỗi năm
 • CPU: 1 CPU
 • RAM: 2GB
 • DUNG LƯỢNG: 55GB SSD
 • BĂNG THÔNG: 2TB
 • IP4: 1
 • IP6: 1
 • Hỗ trợ SSL (https)
 • Hỗ trợ tên miền riêng
Quyền lợi tốt

Liên hệ

--

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 


 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Chi tiết trang web
 4. Chi tiết tài khoản